Thực hiện vườn ươm, cung cấp và thi công cây xanh phục vụ toà nhà hỗn hợp cao tầng HH2 – Dự án The Matrix One – Đường Lê Quang Đạo – Hà Nội

Xây dựng, cung cấp và thi công vườn ươm để phục vụ toà nhà hỗn hợp cao tầng HH2 – Dự án The Matrix One – Công ty CP Tập đoàn MIK-GROUP Việt Nam.