Thi công, duy tu và chăm sóc cảnh quan Tòa nhà IDMC 21 Duy Tân và 18 Tôn Thất Thuyết

Cây Xanh Tiến Đức thi công, duy tu, chăm sóc cảnh quan tòa nhà IDMC- 21 Duy Tân – Cầu Giấy- Hà Nội

       

Và chăm sóc cảnh quan cây xanh Tòa nhà IDMC – 18 Tôn Thất Thuyết – Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội