Chiều tím

  • Tên thường gọi: Chiều tím
  • Tên gọi khác: nhất xinh,
  • Tên khoa học: Ruellia simplex
  • Họ: Acanthaceae
  • Nguồn gốc xuất xứ: Mexico, Caribe, Nam Mỹ