Cúc Zinnia

  • Tên thường gọi: cúc zinnia
  • Tên gọi khác: Cây hoa cúc nhám, cây cúc lá nhám, cây cúc cánh giấy, cây bách nhựt, cây hoa duyên cúc
  • Tên khoa học: Zinnia
  • Họ: Asteraceae
  • Nguồn gốc xuất xứ: từ Tây Nam Hoa Kỳ đến Nam Mỹ