THI CÔNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CẢNH QUAN TẠI KHU A- GAMUDA CITY

Cây xanh Tiến Đức đề xuất công tác Đề xuất thi công và hoàn thiện công tác cảnh quan cho các khu vực tại khu A- Gamuda City, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

(Văn phòng Công ty Gamuda Land Việt Nam và Nhà điều hành Dự án)