Vạn niên thanh cột

  • Tên thường gọi: Vạn Niên Thanh
  • Tên gọi khác: Môn Trường Sinh
  • Tên khoa học: Dieffenbachia maculata
  • Họ:  Araceae
  • Nguồn gốc xuất xứ: Colombia, Brazil
Danh mục: