Trầu bà tay phật

  • Tên thường gọi: Trầu bà tay phật
  • Tên gọi khác: Cây tay phật
  • Tên Khoa học: Philodendron selloum.
  • Cây thuộc họ Ráy
  • Có nguồn gốc từ các đảo Salomon
Danh mục: