Trầu bà Saphia

  • Tên thường gọi: Trầu bà saphia
  • Tên gọi khác: Diệp hồng môn
  • Tên khoa học: Philodendron erubescens
  • Xuất xứ: Trung Quốc
Danh mục: