Thanh lan

  • Tên thường gọi: Cây Thanh lan
  • Tên gọi khác: Cây Phất dụ
  • Tên khoa học: Dracaena angustifolia
  • Họ: Asparagaceae
Danh mục: