Ngũ gia bì

  • Tên thường gọi: Ngũ gia bì
  • Tên gọi khác: Gia bì, Thích gia bì, Ngũ gia bì gai
  • Tên khoa học: Schefflera octophylla Lour.
  • Họ: Họ Nhân sâm (Araliaceae)
Danh mục: