Lan Ý

  • Tên thường gọi: Lan Ý
  • Tên gọi khác: Bạch môn, Vỹ hoa trắng, Huệ hòa bình
  • Tên khoa học: Spathiphyllum wallisii
  • Họ: Ráy (Araceae)
Danh mục: