Kim ngân xoắn

  • Tên thường gọi: Kim ngân xoắn
  • Tên gọi khác: Cây kim ngân thắt bím, Kim ngân hoa, Kim ngân lượng, Cây tiền
  • Tên khoa học: Pachira Aquatica
  • Họ: Cẩm quỳ (Malvoideae)
  • Xuất xứ: Khu vực đầm lầy của Mexico và miền bắc Nam Mỹ
Danh mục: