Huỳnh Anh

  • Tên thường gọi: huỳnh anh
  • Tên gọi khác: hoàng anh, dây huỳnh, dây công chúa,
  • Tên khoa học: Allamanda cathartica
  • Họ: Apocynaceae
  • Nguồn gốc xuất xứ: Brazil