Cây Bưởi công trình

Giá bán: Liên hệ

Cây Bưởi có tên khoa học: Citrus maxima (Merr., Burm. f.), hay Citrus grandis L.,

Thuộc chi Cam chanh, thuộc họ: Rutaceae

Cây bưởi, ở một số còn gọi với cái tên là quả bòng, chúng có tên khoa học là Citrus grandis (L.) Osbeck, thuộc họ Cam chanh ( Rutaceae), là loại cây có nguồn gốc ở khu vực châu Á.

Danh mục: