Cây xanh Tiến Đức trang trí hoa trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm

 

Hoà cùng công dân cử tri cả nước đi tham gia bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Công ty cây xanh Tiến Đức cung cấp hoa trang trí cho UBND quận Bắc Từ Liêm