Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Thi công, chăm sóc duy tu cảnh quan tại Sol Beach House Phú Quốc

Share    

 Chăm sóc duy tu cảnh quan tại Sol Beach House Phú Quốc

1. Khu vực bờ biển


2. Khu vực Hotel Lobby


3. Khu vực nhà hàng ADD


4. Khu vực nhà nhân viên


5. Khu vực Sun Building


6. Khu vực trung tâm

7. Khu vực Zone B


8. Khu vực đồi đặt biển hiệu


9. Khu vực OLA


10. Khu vực SHACK


11. Khu vực đường vành đai N1-2-3

12. Khu vực hồ bơi