Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Thi công, cải tạo cảnh quan khu đô thị mới GAMUDA GARDENS (2018- 2019)

Share    

THI CÔNG  CẢI TẠO  CẢNH QUAN KHU ĐÔ THỊ MỚI C2 - GAMUDA GARDENS - HOÀNG MAI - HÀ NỘI - VIỆT NAM.

1. THI CÔNG CẢNH QUAN KHU 77SD3 

 

2. HOÀN THIỆN