Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Thi công, cải tạo cảnh quan khu đô thị mới GAMUDA GARDENS (2016- 2017)

Share    

THI CÔNG  CẢI TẠO  CẢNH QUAN KHU ĐÔ THỊ MỚI C2 - GAMUDA GARDENS - HOÀNG MAI - HÀ NỘI - VIỆT NAM.

1. HIỆN TRẠNG TRƯỚC THI CÔNG

CẢNH QUAN LỐI VÀO

 

LỐI VÀO CHÍNH No.3 KHU C2

CỔNG CHÍNH VÀ VÀNH ĐAI KHU ĐÔ THỊ MỚI 

Hành lang đường vành đai 3

2. THI CÔNG TRỒNG CÂY 

CẢNH QUAN LỐI VÀO 

 

 

LỐI VÀO CHÍNH No.3 KHU C2 

CỔNG CHÍNH VÀ VÀNH ĐAI KHU ĐÔ THỊ MỚI 

Hành lang đường vành đai 3

 3. HOÀN THIỆN

CẢNH QUAN LỐI VÀO

LỐI VÀO CHÍNH No.3 KHU C2 

CỔNG CHÍNH VÀ VÀNH ĐAI KHU ĐÔ THỊ MỚI 

Hành lang đường vành đai 3