Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Muống nhật

Share    

 

Muống nhật: 

Nguồn gốc: Châu Á

Hình thái: Cây thân bò hoặc leo trên các cây khác, có móc bám. Lá hình tim.

Sinh thái: Cây chịu nắng. Cây rất dễ trồng, có thể trồng bằng cách tách các nhánh hoặc các đốt trên thân và giâm xuống đất.