Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Vú sữa

Share    
Vú sữa: Chrysophyllum cainito

Nguồn gốc: Trung Mỹ và Tây Ấn

Hinh thái: Cây gỗ cao 15-20m. Lá thường xanh, mọc sole, hình ôvan, mặt dưới bóng như màu vàng. Hoa nhỏ lưỡng tính, màu trắng ánh tía và có mùi thơm ngát. Quả tròn.

Sinh thái: Sinh trưởng chậm. Chịu bóng tốt, ưa đất ẩm. Tái sinh bằng hạt.