Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Viết

Share    
Viết: Mimuops elengi

Nguồn gốc: Đông Nam Á

Hinh thái: Cây gỗ trung bình, cao 10-20m, tán rậm, thân có nhựa mũ trắng. Lá đơn nguyên mọc cách. Lá có phiến không lông, bìa lún, phiến cứng dài 12cm, rộng 6cm, màu xanh đậm và láng. Hoa màu trắng, quả mọng hình trứng dài 2cm, khi chín màu cam

Sinh thái: Mọc tốt trên đất sét, phát triển trên đá phiến thạch sét, phiến thạch mica, có độ PH đất 4-5. Tái sinh bằng hạt