Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Vàng anh

Share    
Vàng anh: Sacara dives Họ Đậu Fabaceae

Nguồn gốc: Ấn độ và Malaysia

Hinh thái: Vàng anh thuộc cây gỗ nhỡ, thân cây có nhiều bướu, vỏ xù xì, màu nâu đen, thân có nhiều nốt sần, lá kép lông chim một lần chẵn, lá chét hình trái xoan thuôn. Hoa lưỡng tính mọc thành cụm ở đầu cành có màu vàng hoặc hơi đỏ.

Sinh thái: Vàng anh sinh trưởng tương đối nhanh, thích hợp ở chỗ đất ẩm.