Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Trám den

Share    
Trám đen: Canarium tramdeum 

Nguồn gốc: Nhiệt đới Châu Phi và miền Nam Châu Á

Hinh thái: Cây gỗ lớn, thân tròn trắng, cao 25-30m. Vỏ màu nâu nhạt, khi đẽo có nhựa màu nâu đen, hàm lượng nhựa ít hơn trám trắng. Lá kép lông chim lẻ, không có lá kèm. Hoa tự chùm - xim viên chùy. Quả hạch hình trái xoan, màu xanh, khi chín tím đen.

Sinh thái: Sinh trưởng nhanh. Ưa đất sét hoặc sét pha, ưa sáng mạnh. Tái sinh bằng hạt.