Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Thông thiên

Share    
Thông thiên: Thevetia peruviana

Nguồn gốc: Nam Mỹ và Mêhico

Hinh thái: Cây gỗ nhỏ cao 2 - 4m, có nhựa mủ trắng, phân cành nhánh nhiều. Lá hẹp hình giải ngắn, hoa lớn, dài, màu vàng tươi cuống hoa mềm. Quả 2 đại dính sát nhau thành hình cầu có cạnh.

Sinh thái: Tốc độ sinh trưởng nhanh, mọc khỏe, chịu được khô hạn, nắng. Nhân giống từ hạt hoặc giâm cành.