Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Thông đuôi ngựa

Share    
Thông đuôi ngựa: Pinus massoniana 

Nguồn gốc: Việt Nam và Trung Quốc

Hinh thái: Cây gỗ lớn cao 25-35m, đường kính ngang ngực tới 50cm, xanh quanh năm. Vỏ nâu bong thành mảng, ở phần ngọn màu nâu nhạt, phần gốc màu nâu thẫm, đầu nhọn. Lá màu xanh thẫm, tập trung đầu cành. Hoa ra tháng 3-4, quả hình trứng.

Sinh thái: Sinh trưởng tốt ở đất sâu. Ưa sáng, lúc nhỏ chịu râm nhẹ, Tái sinh tự nhiên bằng hạt.

Loài này chỉ để tham khảo và làm tài liệu học tập. Công ty chưa có nguồn cung cấp