Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Thông Caribe

Share    
Thông Caribe: Pinus caribe

Nguồn gốc: Khu vực Trung Mỹ

Hinh thái: Cây gỗ nguyên sản cao 36m, đường kính 0,9-1,0m, vỏ màu nâu đỏ hoặc lửa đỏ. Lá kim 2-3 lá thành 1 bó, dài 12-30cm.Nón cái không cuống mọc không tập trung, nón đực tập trung đàu cành. Quả hình trứng dài, hơi cong, dài 5-12cm.

Sinh thái: Cây sinh trưởng tốt. Ưa khí hậu nóng ẩm, ưa sáng. Tái sinh bằng hạt