Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Thông ba lá

Share    
Thông ba lá: Pinus kesiya

Nguồn gốc: Các nước Châu Á nhiệt đới

Hinh thái: Cây gỗ lớn cao 30-36m, đường kính ngang ngực 60-100cm, thân thẳng, gỗ màu hồng chứa nhựa. Vỏ màu nâu, nứt dọc và bong thành lớp chồng nhau. Hoa nở mùa xuân, nón quả hình viên chùy dài 5-10cm, nón quả không rụng

Sinh thái: Rễ ngang, ưa đất ít chua hoặc chua, ưa sáng không chịu úng và đất sét. Sinh trưởng nhanh, tái sinh bằng hạt.