Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Tùng tháp

Share    

Tùng tháp: Sabina chinensis

Nguồn gốc: Trung Quốc, Nhật Bản

Hình thái: Cây gỗ cao khoảng 20m vỏ màu đỏ nhạt, cành nhỏ tròn hay hơi vuông. Lá ở cành non hình kim, đầu nhọn màu xanh mốc, lúc già có dạng vảy, gần lưng lá có tuyến hình bầu dục mọc gần đối, xếp dày đặc.  

Sinh thái: Tốc độ sinh trưởng: Chậm
Cây ưa sáng, nhu cầu nước trung bình.